رئيس

دکتر Daniel GASTAMBIDE: [email protected]

دبیر اجرایی

استاد Pierre LORY : [email protected]

خزانه دار

Marc GASTAMBIDE

مدیر سایت، به روز رسانی و پرسشها  به فرانسه و انگلیسی

Daniel PROULX : [email protected]

: برای مشاهده اساسنامه انجمن بر روی لینک زیر کلیک کنید

اساسنامه