Książek w języku polskim

Historia filozofii muzułmańskiej

Historia filozofii muzułmańskiej

Henry Corbin

Tłumaczenie Katarzyna Pachniak

Warszawa, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2009, 358 stron

ISBN : 978-83-89899-31-6

Aquistare

Henry Corbin (zm. 1978), wybitny arabista i iranista, doskonały znawca islamu, jako pierwszy badacz uwzględnił w swojej pracy nie tylko znaną już sunnicką falsafę, czyli filozofię muzułmańską powstałą pod wpływem myśli greckiej, lecz także filozofię szyicką i prądów wywodzących się z szyizmu. Czytelnik znajdzie tu przegląd najważniejszych nurtów filozofii muzułmańskiej: falsafy, filozofii szyickiej i isma’ilickiej, filozofii przyrody, filozofii mistycznej z okresu przed Ibn Ruszdem (Awerroesem) oraz po jego śmierci (1198) aż do XX wieku -tu Autor koncentruje się przede wszystkim na szyizmie.